Kohaku Marudo

Nisai male kohaku Marudo

54 cm

Geboren 2019

€749