top of page

De bacteriële infectie die de koiwereld heeft getroffen.

Na mijn vorige column kwamen er wat kritische opmerkingen vanuit enkele van mijn 'koi-intimi'; het was een nikszeggende en weinig prikkelende column. Ondanks mijn gekrenkte ziel moet ik kleur bekennen; De scherpte ontbrak. Ik ga op herkansing!

De koiwereld is doodziek. Hij wordt getroffen door een hardnekkige bacteriële infectie. Van binnenuit is een rottingsproces gaande wat zelfs de beste koidokter nog niet heeft kunnen keren. Ik verklaar mij nader;

De bekende verenigingen zijn log en bewegen trager dan hen lief is. Ze worden geteisterd door al dan niet onbetrouwbare, luie of zelfverrijkende (ex-)bestuurders. Het selecte clubje welwillende en kundige bestuurders zijn druk bezig om de boel überhaupt in de lucht te houden. En dan zijn er nog die stuurlui. in grote getalen staan ze schreeuwend aan de wal. Werkeloos vooral. En aangezien rust roest kan ik niets anders dan concluderen dat de vicieuze cirkel is ingezet. De verenigingen liggen aan de kunstmatige beademing bij gratie van talloze onwetende leden die geen notie hebben van wat de club voor hen kan, of zou moeten betekenen.

Net als in de huidige Neerlandsche politiek ontstaan er door de ontevredenheid onder de hiervoor genoemde stuurlui diverse splinterpartijtjes. Men zet zich af tegen de gevestigde verenigingen en denkt het zelf beter te kunnen. Varianten op bestaande producten die al jaren vanuit de verenigingen worden georganiseerd schieten als paddestoelen uit de grond. Cursussen, koi shows, assistentie bij problemen in de vijver en ga zo maar door. Een ontwikkeling die haast niet te stuiten lijkt. Funest voor een branche die draait om én op hobbyisten als je het mij vraagt.

Diversiteit is broodnodig. Dat zeker. Maar wat er nu gebeurt is een overkill die de beginnende hobbyist slechts ontmoedigt. De wirwar van aanbod en gevraagde én ongevraagde adviezen op álle vlakken is hier debet aan. Daar.....uit naam van iedere beginnende én potentiële hobbyist roep ik alle stuurlui, bestuurders én ex-bestuurders op;

STAP OVER ALLE SCHADUWEN HEEN EN VERENIGT U!

En voor wie zich afvraagt wie die Eikelenboom met zijn grote mond wel denkt dat hij is; één keer per kwartaal zet ik mij geheel vrijblijvend in om het lijfblad van Koi2000 van wat scherpe teksten te voorzien in de ijdele hoop de koiwereld wakker te houden. Mijn wedervraag aan u is; wat doet u voor uw vereniging?

Een prachtig voorjaar gewenst!

Comentarios


bottom of page